Pedagogische sfeer

De sfeer in de groep is bepalend voor het kunnen leren. Elk jaar wordt meerdere malen onze mindmap onder de aandacht gebracht bij de kinderen en worden er groepsafspraken gemaakt. Naast alle zaken die bij de visie en missie staan en naast onze vijf kernwaarden vinden we het ook belangrijk dat:

- de school van en voor de samenleving is,
- het personeel als een professioneel team werkt vanuit verschillende specialismen,
- de kinderen zich veilig voelen en zich zodoende optimaal kunnen ontwikkelen,
- we kinderen en ouders serieus nemen (leerlingenraad en ouderraad) en eigen inbreng toejuichen,
- er prettige sfeer is waarin je mag zijn wie je bent

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies