Aanmelden nieuwe leerling

U meldt nieuwe leerlingen aan bij de locatie van uw keuze. U maakt een afspraak met de locatieleider, waarna u vragen kunt stellen en uitleg krijgen over wat er verder te regelen is. Daarna vindt de definitieve inschrijving plaats. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, kan het toegelaten worden op de Borgmanschool. Vanaf 5 jaar is het leerplichtig. In overleg met de toekomstige groepsleerkracht mag een kind in de maand voordat het vier jaar wordt gedurende een aantal dagdelen de Borgmanschool bezoeken om alvast aan de leerkracht, de groep en de school te wennen. 

Aanmeldingsformulier

De school volgt bij plaatsing een procedure waarbij we uitgaan van mogelijkheden maar waar ook de grenzen zijn aangegeven waarbinnen plaatsing mogelijk is.

Procedure aannamebeleid

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies