Contact met school

Als u vragen heeft over het onderwijs of over uw kind dan kunt u altijd vóór 08.30 uur of na 14.30 uur met de groepsleerkracht een afspraak maken. Telefonisch zijn de leerkrachten onder schooltijd niet bereikbaar. Een goede communicatie tussen ouder en leerkracht is van groot belang. Als u merkt dat uw kind problemen op school ondervindt, dan is het belangrijk dat u dit direct met de groepsleerkracht bespreekt. Het zich `welbevinden` van uw kind is een voorwaarde voor zijn of haar functioneren in de groep. De leraren zijn per e-mail bereikbaar. 

 

Afmelding bij ziekte

Wanneer uw kind ziek is, moet u dit voor aanvang van de schooltijd (08:30 uur) melden aan de school. 
De betrokken leerkracht weet dan dat het kind onderweg naar school niets ernstigs is overkomen. 
Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden, overleggen we met u telefonisch of uw kind naar huis wordt gebracht of dat u het haalt. 
De school wil graag alle telefoonnummers hebben waar u tijdens schooltijden te bereiken bent. 
Huisarts-, tandarts- of ander doktersbezoek doet u zo mogelijk buiten de reguliere schooltijden.
Jaco: 321 0 410
Kijkin: 321 0 411
Vinken: 321 0 412
Warmoes: 321 0 413

Verlof

Kinderen vanaf 5 jaar moeten op schooldagen verplicht naar school. U kunt een speciale reden hebben om uw kind op een schooldag niet naar school te laten gaan. U vraagt schriftelijk bij de directie van de school om verlof. Redenen zijn: huwelijk, jubileum, promotie, begrafenis of crematie etc. Een formulier is bij de administratie, de locatieleiders en op deze site verkrijgbaar. De schooldirectie houdt bij het geven van toestemming rekening met de wettelijke regels.  Verlenging van vakantie of extra vakantie mag niet.
Het verlofformulier. 
Folder gemeente Groningen Extra verlof

Klachten / vragen

Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, personeel van de school of de permanente commissie leerlingenzorg. De klachtenregeling maakt een onderscheid in algemene klachten en klachten over seksuele intimidatie. Een algemene klacht over de school, een personeelslid van de school of de permanente commissie leerlingenzorg kan het best eerst besproken worden met de schoolleiding. Ook kunt u de Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) benaderen; (050) 3210300. Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het één van de vertrouwensartsen van de GGD benaderen; (050) 3674000.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies