GGD

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

De GGD Groningen verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen naar het consultatiebureau, daarna vindt het onderzoek plaats op de basisschool.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
In groep 2 onderzoekt de doktersassistente het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden ook gemeten en gewogen. De ouders zijn niet aanwezig bij het onderzoek, tenzij ouders dit zelf willen. Zij kunnen dit vooraf aangeven. In groep 7 wordt opnieuw gemeten en gewogen. De ouder/verzorger geeft voor het onderzoek in groep 2 en in groep 7 met het toestemmingformulier vooraf toestemming. Tevens krijgt u een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van uw kind. U krijgt schriftelijk bericht over de uitslag van het onderzoek. Als er na het onderzoek reden is voor een gesprek, ontvangt u een uitnodiging. Daarnaast kunt u ook zelf aangeven in de vragenlijst of u prijs stelt op een gesprek met de verpleegkundige of arts van de GGD. De verpleegkundige informeert voor deze onderzoeken bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Bij bijzonderheden of vragen wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Wanneer u in de vragenlijst hebt aangegeven, dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal, kijkt de logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is. Een extra onderzoek op indicatie en een her-controle is mogelijk in overleg met de ouder(s). Dit kan in de periode vanaf groep 1 t/m groep 8.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies