Schoolafspraken

Ouderrapportage

De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun zoon/dochter. U ontvangt 2 keer per jaar een rapport over de vorderingen. Hierin staan met een puntenschaal en omschrijvingen de vorderingen van uw kind. In het rapportgesprek lichten de leerkrachten de rapporten mondeling toe. De gesprekken vinden plaats in februari en juni en duren 15 minuten. De kinderen van groep 1/2 krijgen 3 keer een rapport. Ouders tekenen zich zelf via mijnschool in voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats na schooltijd van 14:30-18:00. Soms heeft een leerkracht vragen over de ontwikkeling van een kind. Op dat moment neemt de leerkracht het initiatief voor een gesprek met de ouders. Ouders kunnen ook op eigen initiatief een afspraak met de leerkracht maken, als ze vragen hebben over hun kind.
 

Eten op school = gezonde voeding

Kinderen nemen fruit/groente, drinken en brood mee. Het is handig om fruit/groenten en brood los van elkaar mee te geven, zodat kinderen zelf kunnen zien wat ze nodig hebben.
U geeft uw kind het brood in een trommeltje mee. Een goed afsluitbare drinkbeker heeft in de deksel een rubberen ring. 
Tijdens de schooltijd zijn er twee pauzes, waarin uw kind iets drinkt en eet. We kennen “het fruit/groente eten” en “het brood eten”. 
Uw kind mag vruchtensap, melk, karnemelk of light yoghurtdranken of water mee.  Geen zoete dranken, frisdranken en overige yoghurtdranken.
Wij adviseren uw kind boterhammen met een gevarieerd beleg mee te geven.

Traktaties

Alle traktaties mogen feestelijk, gezond zijn en lekker. Er zijn veel suggesties te vinden op de site van het voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) over een gezonde feestelijke traktatie. Als kinderen jarig zijn, mogen zij dit ook op school vieren. Naast het vieren in de groep kunnen zij ook langs de andere groepen om een felicitatie in ontvangst te nemen. Er kunnen in de klas kinderen zijn die, op grond van hun (geloofs-)overtuiging of allergie bepaalde voedingsproducten niet mogen eten. U kunt voor deze informatie terecht bij de leerkracht. De leerkrachten vieren in overleg met de locatie hun verjaardagen binnen de eigen groep of gezamenlijk op dezelfde dag. U leest hier tijdig over in het Borgmannieuws.

Huiswerk

Huiswerk hoort erbij op de Borgmanschool. In overleg met de kinderen en ouders wordt huiswerk mee gegeven. De ene keer is dit individueel en de andere keer betreft het de hele groep. Per keer en per groep wordt duidelijk afgesproken wat er van de kinderen wordt verwacht. Op de informatieavond in september wordt verteld hoe het in de groep van uw kind gaat.

Gebruik mobiele telefoons

Enkele afspraken over het gebruik van mobiele telefoons in de school. Kinderen mogen mobieltjes mee naar school nemen, maar tijdens lestijd zijn de mobiele telefoons uit. Het gebruik in de pauze gebeurt in overleg met de leerkracht en kan dan ook per groep verschillen. De verantwoordelijkheid voor diefstal en beschadigingen ligt volledig bij de kinderen en ouders.

Fiets

We hebben op school maar een zeer beperkte ruimte om fietsen te stallen. Kinderen op loopafstand komen lopend naar school.

Hoofdluis

Hoofdluis komt op alle basisscholen voor. Luizen kunnen alleen goed worden aangepakt als alle ouders wekelijks hun kinderen controleren. Hoofdluis dient altijd behandeld te worden. Kammen is het beste! Geef aan de leerkracht van uw kind door dat uw kind hoofdluis heeft, zodat andere ouders er extra op kunnen letten. Via het informatiebord en het Borgmannieuws wordt iedereen geïnformeerd als er luizen zijn geconstateerd. Een groep ouders (het LOT = Luizen-opsporing-team) controleert op elke locatie. De ouders van kinderen met hoofdluizen worden persoonlijk benaderd en krijgen tips hoe de hoofdluizen zijn te bestrijden.Bij herhaling wordt de GGD gevraagd om advies (voor meer info zie brief op onze site).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies