Plan van eisen

Het huisvestingsvisieplan vormt de basis voor het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, kort gezegd: Plan van Eisen.
Architect LIAG heeft het plan van eisen opgesteld tijdens een bijeenkomst met de werkgroep Ontwerp. In het Plan van Eisen komen veel verschillende zaken aan bod die van groot belang zijn bij het ontwerpen van de nieuwe school.

Het hele rapport is hieronder te lezen. Enkele punten die aan bod komen zijn:

* Visie op het onderwijs;
   - Intergraal Kind Centrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar
   - Eerste uitgangspunt is passend onderwijs bieden aan alle kinderen uit het eigen voedingsgebied, zodat kinderen in hun eigen
     omgeving naar de opvang en school kunnen

* Referentiebeelden;

* Uitgangspunten voor de huisvesting;
* Ruimtelijke kaders;
  - omvang
  - locaties

* Ruimteprogramma;
* Beschrijving ruimten;

* Buitenruimte;
* Facilitaire uitgangspunten;
  - entree 
  - schoonmaak
  - repro

Deze punten tezamen zijn de leidraad/handvatten voor het ontwerp van de nieuwe school. Een pittige opgave om dit samen te vatten in een ontwerp. Vandaar dat het ontwerptraject ook een langere periode beslaat, waarbij continue afstemming is tussen LIAG en de werkgroepen.

Documenten

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies