Academische basisschool.

Academische basisschool

De academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en vernieuwing verbindt met praktijkonderzoek, scholing en het opleiden op de werkplek van het personeel. Het is een plek voor onderwijsinnovatie en personeelsontwikkeling en een bundeling van samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra. Op deze manier lukt het steeds beter om de schoolontwikkeling te laten aansluiten op de nieuwste onderwijsinzichten. 
Een belangrijk gereedschap daarbij is onderzoek; op een systematische wijze vragen stellen aan de eigen onderwijspraktijk en met de bevindingen deze praktijk verbeteren. Het leren opzetten van een praktijkonderzoek en het uitwerken van de resultaten voor het ontwikkelingsplan vormt de basis van de academische basisschool.

 

Samenwerking

  • In Noord-Nederland vormen zeven basisscholen, de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Onderwijscentrum Groningen een organisatieverband. De basisscholen zijn naast de Borgmanschool:
  • Beijumkorf, Brederoschool en de Starter (Groningen), Schuilingsoord (Zuidlaren), Westerschool (Veendam) en De Noordkaap (Oostwold).
  • De academische basisschool is een voortzetting wat op de Borgmanschool begon als “De lerende school”; een plek, waar alle leden leren en worden onderwezen.
 

Organisatie

De stuurgroep stuurt op hoofdlijnen. 
Elke geleding heeft een coördinator, die over de samenwerking overleggen. In de onderzoeksgroep zitten de mensen, die zich hebben gespecialiseerd in het doen van praktijkonderzoek.
De opleiders op school (oplis) vormen samen de oplis-groep; zij begeleiden de studenten en leraren, waar de studenten stage lopen.

Het woord ‘academisch’ in academische basisschool verwijst naar het doen van systematisch en methodisch praktijkonderzoek en is een voortzetting van wat op de Borgmanschool begonnen is als “De lerende school”. De school is daarmee een plek, waar alle gebruikers leren en worden onderwezen. Het is een organisatievorm, die de school bijstaat om ontwikkeling, verandering en vernieuwing gestalte te geven. Een belangrijk gereedschap daarbij is onderzoek; op een systematische wijze worden vragen gesteld aan de eigen onderwijspraktijk, waarbij de bevindingen deze praktijk kunnen verbeteren.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies