Onderwijskwaliteit

Onderwijs en kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs valt niet in een cijfer uit te drukken maar is het resultaat van veel factoren. Enerzijds kennen we de cognitieve kant (de ‘harde’ gegevens) en anderzijds de kant van zelfstandigheid, taakgerichtheid, studievaardigheid, creativiteit en een sociaal en positief kritische instelling (de ‘zachte’ gegevens). Met behulp van het digitale leerling dossier volgen we vorderingen van uw kind nauwlettend.
Op de margedagen bespreken we met het team, naast de individuele leerlingen, ook de trendanalyses van de leerjaren. Hierdoor kunnen we goed inspelen op mogelijke interventies/scholing. Daarnaast biedt het aanbod van de O2G2 academie mogelijkheden voor scholing en we kennen scholing op maat. Alles is er op gericht om de kwaliteit verder te verhogen. 

Toetsen
De leerlingen worden regelmatig getoetst met toetsen die bij de verschillende methoden horen. Ze worden ook twee maal per jaar getoetst met CITO-toetsen en observatielijsten. We kennen van CITO: Taal en Rekenen voor kleuters, Beginnende Geletterdheid, DMT-toets, Spelling, Begrijpend lezen, AVI, Rekenen&Wiskunde, Studievaardigheden en de Eindtoets. Om de sociale vaardigheden van kinderen te volgen gebruiken we SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst). De gegevens worden bijgehouden in het leerlingendossier van uw kind. 

Opbrengsten en uitstroom

Opbrengsten 
De tussentijdse opbrengsten (groep 1 t/m 8) hebben het niveau dat verwacht mag worden. Ieder jaar worden de opbrengsten in de MR besproken. 

Uitstroom
Na groep 8 stromen de kinderen uit naar alle vormen van Voortgezet Onderwijs. Het Werkmancollege, Praediniusgymnasium en het Zernikecollege zijn traditiegetrouw onze grootste ‘afnemers’. Uit hun terugkoppeling blijkt dat de kinderen zijn geplaatst met een juist advies van de leerkracht van groep 8. Het komt zelden voor dat kinderen blijven zitten of ‘afstromen’ naar een ander niveau binnen het voortgezet onderwijs. Het VO is blij met de leerlingen van de Borgmanschool. Er zijn geen problemen met spelling en rekenen, ze kunnen goed plannen, werken zelfstandig en laten zich op het juiste moment  - met respect naar anderen – horen. 

 

Plaatsingswijzer

De school adviseert over welk niveau het beste bij uw kind past. De scholen in het Voortgezet Onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen, gebruiken basisscholen en het Voortgezet Onderwijs de ‘Plaatsingswijzer’.
De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het Leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijkt de school naar de gegevens vanaf groep 6.
De ervaring is, dat de wijzer betere, meer eenduidige, plaatsingen oplevert en uiteindelijk een beter rendement in het voortgezet onderwijs.
Op de informatieavond van groep 6-7-8 wordt u verder geïnformeerd over het gebruik van de Plaatsingswijzer. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij http://www.plaatsingswijzer.nl

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies