Vakken

Vakken

In navolging van de Wet op het Basisonderwijs geven wij onderwijs in rekenen/wiskunde, Nederlandse taal, geschiedenis, waaronder staatsinrichting, Engels, tekenen, aardrijkskunde en geestelijke stromingen. In het schoolwerkplan is elk gebied uitgewerkt.

De vakken taal, lezen en rekenen nemen een centrale plaats in. Op basis van de methodieken krijgen de leerlingen na een gezamenlijke instructie en verwerkingsmoment. Met name voor de rekenmethode kunnen ze op een verschillend niveau (differentiatie) werken. 

Naast aardrijkskunde en geschiedenis is een belangrijke plaats ingeruimd voor de sociale wereldoriëntatie. Aandachtspunten zijn: het intercultureel onderwijs, de mondiale vorming, het emancipatorisch onderwijs, het natuur- en milieuonderwijs.

Kinderen houden spreekbeurten, nemen interviews af, maken  muurkranten en verslagen. Dit zijn regelmatig terugkerende oefenvormen.

De expressievakken (handvaardigheid, tekenen, dramatische en muzikale vorming) en gymnastiek/sport nemen in het rooster een belangrijke plaats in. Verder brengen we de kinderen in contact met allerlei vormen van kunstzinnige vorming en de daarmee samenhangende vormen van cultuur.

Diverse projecten brengen de kinderen in aanraking met dans, theater, beeldende kunst, muziek en literatuur/poëzie.

Computeronderwijs wordt niet specifiek gegeven, maar is geïntegreerd in het onderwijs. Wel moeten de leerlingen op het eind van de basisschool een digitaal werkstuk kunnen maken.

Methoden

Onze grondhouding is gebaseerd op boeiend en opbrengstgericht onderwijs; boeiend onderwijs en natuurlijk leren. De school is een lerende organisatie, waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst.

Taal / lezen: Veilig leren lezen (boek met bijbehorende software en digibordsoftware), Taalactief (boek en software), Mijn Klas (ambrasoft-software), Leesestafette (voortgezet technisch lezen), Grip op lezen (begrijpend lezen plus software) en Nieuwsbegrip (materiaal en software)
Rekenen: Rekenrijk (Boek en software), Mijn Klas (ambrasoft-software), Maatwerk rekenen voor extra instructie en oefening (software)
Engels (vanaf groep 5): Take it easy (boek en software)
Wereldoriëntatie: Een wereld van verschil (aardrijkskunde), Bij de Tijd (geschiedenis), Educat (zoeken naar infobronnen in het oriëntatiecentrum en internet)
Schrijfonderwijs: Pennenstreken, Novoskript (aanvankelijk)
Expressie en cultuureducatie:  Maken is de kunst 
Toetsen: Cito (materiaal en software), Scol (materiaal en software)

Bewegingsonderwijs

Kinderen van groep 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Dit kan buiten zijn of in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee maal per week bewegingsonderwijs. De ene keer van de vakleerkracht en de andere keer van de eigen leerkracht. In het kader van het project “Bewegen voor kinderen, slim, fit en gezond” is het de komende twee jaar mogelijk om beide gym uren door een vakleerkracht te laten verzorgen op de locaties Jacobijnerstraat en Vinkenstraat. Voor de locatie Warmoesstraat zijn we nog in overleg met de gemeente.
De kinderen dienen allemaal gymkleding te dragen tijdens de gymles. Van groep 1 t/m 5 gymmen de kinderen op blote voeten en vanaf groep 6 gymmen de kinderen met gymschoenen. We willen langzaam maar zeker over gaan naar het gymmen op blote voeten omdat voeten en onderbenen ontwikkelen, wanneer ze op eigen kracht sterk en flexibel moeten zijn. Blootsvoets bewegen dwingt tot een manier van bewegen die de ontwikkeling van een kindervoet en -been optimaliseert. Voeten zijn naast een lichaamsdeel waarop wij kunnen voortbewegen ook een lichaamsdeel waarmee we onze omgeving (aan)voelen. Een ontwikkelde tastzin draagt positief bij in de beoefening van vele sporten en dagelijks bewegen.
Na de les frissen de kinderen zich op onder de douche, bij de wastafel of bij het voetenbad.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies