Werkwijze groep 1/2

Werkwijze groep 1/2

De school begint om 8:30 uur. 
Ouders kunnen vanaf 8.15 de klas in, tot 8:30. 
Dagindeling 
De groep begint met een moment van vrije keuze. De kinderen mogen zelf kiezen, waarmee ze gaan spelen. Dat kan zijn: verven,constructiemateriaal, huishoek, ontwikkelingsmateriaal etc. 
In sommige groepen kunnen kinderen hun naamkaartje afhangen bij de gekozen activiteit, andere groepen hebben weer een andere manier gekozen om te starten. 
Kringgesprek 
Rond 9:00 komen alle kinderen in de kring zitten, waar ze hun eigen verhaal vertellen en de leerkracht begint met de introductie van de volgende les. 
Er worden verhalen voorgelezen, thema’s behandeld, voorbereidende taal- en rekenspelletjes gedaan etc.
Werkles 
Na de kring kunnen kinderen wisselend werken aan een lestafel waar de leerkracht een aantal vaardigheden aan de orde stelt of een keuze maken uit de andere spelmogelijkheden.  
Speellokaal 
Na de werkles komen de kinderen weer in de kring zitten en maken de groepen gebruik van het speellokaal waar verschillende lessen mogelijk zijn: kleutergymnastiek, spellessen, drama en rollenspel en groot materiaal.  
Aansluitend doen we in de kring nog een spelletje, muziekles of een verhaal. Na de pauze na het brood eten begint de groep in de kring met een spelactiviteit. 
Daarna maken de kinderen een keuze uit de verschillende hoeken. 
Aan het eind van de schooldag verzamelt iedereen zich in de kring en wordt met een terugblik en eventueel een vooruitblik op de volgende dag afgesloten.

Wetenswaardigheden groep 1/2

  • Kinderen nemen fruit mee, drinken en brood. Het is handig om fruit en brood los van elkaar mee te geven zodat kinderen zelf kunnen zien wat ze nodig hebben.
  • Kinderen moeten zindelijk zijn als ze op school komen. Voor ongelukjes hebben we extra kleren.
  • Het is handig om kinderen gemakkelijke kleding aan te doen die vies mag worden en tegen een stootje kan. Het komt voor, dat een kind knoeit met buitenspelen of bij het werken met verf.
  • Een maand voor uw kind vier jaar wordt, maakt de groepsleerkracht met u een afspraak om een keer te komen kijken. U kunt bij uw kind blijven, u mag na een tijdje weggaan. Dit hangt helemaal af van hoe uw kind de nieuwe situatie ervaart.
  • Tijdens het eerste wenmoment krijgt u van de groepsleerkracht een “Dit ben ik” lijst mee met het verzoek deze in te vullen en de volgende keer in te leveren. Hierin kunnen persoonlijke gegevens over uw kind komen te staan t.a.v. ontwikkeling, sociaal gedrag, allergieën etc.
  • Na een week of drie nodigt de leerkracht u uit voor een eerste gesprek over uw kind.
  • Kinderen uit groep 1 krijgen één keer per jaar een uitnodiging voor een mondeling rapportagegesprek.
  • Kinderen in groep 2 krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor het bespreken van de schriftelijke rapportage.
  • Soms heeft een leerkracht vragen over de ontwikkeling van een kind. Op dat moment neemt de leerkracht het initiatief voor een gesprek met de ouders. Ouders kunnen ook op eigen initiatief een afspraak met de leerkracht maken, als ze vragen hebben over hun kind of gewoon eens willen bijpraten.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies