Werkwijze groep 3 t/m 8

Werkwijze groep 3-8

Taken
Vanaf groep 3 leren de kinderen met ochtend- en /of dagtaken of meerdaagse taken te werken. In groep 8 is dat een weektaak. De taken staan op het bord, of in een speciaal dagschema en vanaf groep 7 in een logboek. Het doel is de kinderen van hun taak bewust te laten zijn en uiteindelijk inzicht te laten krijgen in de goede en minder goede kanten van hun eigen werk, en het leren plannen van het werk. De taken worden gemaakt tijdens de taakuren. 
Werkmomenten
De zelfstandige werkmomenten volgen na een instructie. Deze kan voor de gehele groep gelden, maar ook voor een gedeelte van de groep. Omdat de leerkracht op dat moment extra instructie geeft aan een groepje kinderen, moet de grote groep zichzelf redden. De kinderen mogen soms zachtjes met elkaar overleggen of elkaar helpen (samenwerken).
Ieder op zijn beurt
Tijdens de zelfstandige werkmomenten wordt een signaal gebruikt, waarmee leerlingen de aandacht van de leraar vragen. In de lagere groepen is dit een rood bordje, vanaf groep 5/6 is het een dobbelsteen. Deze heeft verschillende tekens: een uitroepteken voor een urgente vraag, een vraagteken voor een vraag die op een later moment beantwoord kan worden, een rode stip voor een stiltemoment zonder overleg, een groene stip voor een overlegmoment voor de leerlingen en de leerkracht. 
Differentiatie 
De kinderen krijgen leerstof aangeboden, die bestaat uit een basisgedeelte met uitbreiding en verdieping in moeilijkheid en hoeveelheid. Een goede inrichting van het lokaal met de juiste materialen waarin kinderen zelfstandig hun weg kunnen vinden is van groot belang om de taakuren soepel te laten verlopen.
Samenwerkend leren
Vanaf groep 5 wordt steeds meer gewerkt met “Samenwerkend/Coöperatief leren”. Deze werkwijze daagt kinderen uit tot zelfstandig en zelf verantwoordelijk leren, tot activiteit en betrokkenheid. Kinderen onderzoeken, stellen vragen, reflecteren en krijgen inzichten in leerstrategieën. Daarin staat de interactie tussen leraar en kind én kinderen met elkaar (“samen weet je meer”) centraal.

Wetenswaardigheden groep 3-8

  • Kinderen nemen fruit mee, drinken en brood. Het is handig om fruit en brood los van elkaar mee te geven zodat kinderen zelf kunnen zien wat ze nodig hebben.
  • De kinderen krijgen één keer per jaar een uitnodiging voor een mondeling rapportagegesprek.
  • De kinderen krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor het bespreken van de schriftelijke rapportage.
  • Soms heeft een leerkracht vragen over de ontwikkeling van een kind. Op dat moment neemt de leerkracht het initiatief voor een gesprek met de ouders. Ouders kunnen ook op eigen initiatief een afspraak met de leerkracht maken als ze vragen hebben over hun kind.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies