Zorg

Zorgroute

Bij ons op school staat een goede leerlingenbegeleiding centraal. De ondersteuning en begeleiding maken structureel deel uit van het schoolsysteem.
De leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders werken opbrengstgericht. De 1-zorgroute leert hen om te gaan met de verschillen tussen de kinderen. De route heeft betrekking op de interne zorg binnen school en de externe zorg buiten school. Onderdelen zijn: werken met begeleidingsplannen, didactische groepsoverzichten, het model van directe instructie en effectieve leertijd. We kennen twee planperiodes met een tussentijds evaluatiemoment, die worden geëvalueerd met de interne begeleider en worden besproken in het team, de bouw en/of de parallelgroep.

Handelingsplan

Voor leerlingen met speciale behoeften wordt een handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de betrokkenen, die de begeleiding gaan verzorgen. In het plan staat wat men wil bereiken met het onderwijs aan de leerling en op welke manier. Als ouders akkoord gaan met het handelingsplan, is het uiterlijk na een maand klaar. De eisen, die aan het plan worden gesteld, staan in de schoolgids op de website.

Zorgstructuur

De zorg is afgestemd op de individuele leerling met een “achterstand” en een “voorsprong”. De zorgstructuur is verdeeld in vier niveaus: hulp in de groep met ondersteuning van de leerkracht, hulp in en buiten de groep, specifieke hulp buiten de groep en speciale hulp met inzet van externe / ambulante begeleiders. In het Zorgplan staat omschreven hoe de hulp wordt geboden en georganiseerd. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies