Ouderrapportage

Als ouder of verzorger hoor je regelmatig van ons hoe het gaat met je kind. We doen in oktober/november en in februari een mondelinge rapportage en in juni een schriftelijke rapportage.

In oktober/november staat de rapportage in het teken van kennismaken. Dan bespreken we de ontwikkeling van je kind in de eerste weken. De leerkrachten lichten de rapporten mondeling toe.

Soms heeft een leerkracht of pedagogisch medewerker vragen over de ontwikkeling van een kind. Dan neemt de betrokken medewerker het initiatief voor een gesprek met de ouders. We vinden het belangrijk om samen met de kinderen, ouders en de betrokken medewerkers het gesprek te voeren, de zogenoemde driehoeksgesprekken. Je kind zit dus bij het gesprek en komt ook zelf aan het woord over zijn/haar ontwikkeling.

Verder vinden wij het heel normaal om af en toe vragen te beantwoorden of gewoon eens bij te praten. Ouders en verzorgers kunnen daarom altijd een afspraak met ons maken.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies